Islam agama yang Syumul


Islam agama syumul(menyeluruh), mencakup semua bidang kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan umat.  Akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan.  Pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman.  Kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah. Akidah yang benar dan ibadat yang sah.
Keterangan
1.1       Islam adalah agama yang syumul, mencakupi semua bidang kehidupan.
Islam adalah agama Allah yang kekal, bersifat umum dan menyeluruh. Kerana Islam diturunkan untuk semua manusia. Ini jelas terbukti melalui firman Allah:
more »

0 comments: